Naše MŠ se nachází ve středu Těchlovic. MŠ sídlí v jedné budově společně s jídelnou, kuchyní, Obecním úřadem, lékařem a kadeřnicí.

PROVOZ MŠ: 6.00h - 16.00h.   

Kapacita MŠ je 20 dětí.

Díky několika sponzorům se můžeme chlubit interaktivní tabulí.

Jsme zapojeni již do druhého projektu výzvy Šablon MŠ financovaný EU. Z těchto financí spolufinancujeme asistenta pedagoga, zakoupili jsme vybavení do MŠ potřebné k výuce.

Jsme zapojeni do projektu Recyklohraní a do projektu o zdravé výživě pod názvem CEPÍK.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání: ZDE

      

 RODINNÁ ŠKOLKA

Naše školka v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 realizuje projekt s názvem Rodinná školka, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008804, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Projekt je zaměřen na:

-          personální podporu MŠ – školní asistent v mateřské škole

-          profesní rozvoj pedagogů MŠ - vzdělávání pedagogů zaměřené na polytechniku

-          sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Poděkování všem rodičům i prarodičům, kteří se aktivně zapojují do dění naší školky.

Děkujeme všem, kteří nám pomahají se sběrem papíru, víček a vybitých baterií.


Kontakt

Mgr. et Bc. Irena Kolaříková

Těchlovice 37

412558657


Novinky

Informace pro návštěvníky

05.12.2013 11:11
Informujte Vaše návštěvníky co možná nejčastěji o novinkách a akcích na Vašem webu. Aby se...

—————

Webová prezentace byla spuštěna

05.12.2013 11:10
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou...

—————