MŠ Těchlovice

Naše MŠ se nachází ve středu Těchlovic. MŠ sídlí v jedné budově společně s jídelnou, kuchyní, Obecním úřadem, lékařem a kadeřnicí.

Kapacita MŠ je 20 dětí.

Díky několika sponzorům se můžeme chlubit interaktivní tabulí.

Jsme zapojeni do projektu Recyklohraní.

PROVOZ MŠ JE OD 6.00h - DO 16.00h.

Během letních prázdnin bude MŠ uzavřena od 2.7. - 18.8. 2018.

 

Během jarního období jsme zrenovovali školoní zahradu. Díky společnosti NT Group, s.r.o. mají děti k dispozici lanovou dráhu, lanový most a lanové zábradlí. Taktéž děkujeme panu Karlu Bělinovi za rychou montáž.

     

 

      

Místní akční plán rozvoje vzdělávání: ZDE

      


SPOKOJENÁ ŠKOLKA
Naše školka realizuje projekt s názvem SPOKOJENÁ ŠKOLKA, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001150, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Doba realizace projektu je od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.
Projekt je zaměřen na:
-          personální podporu MŠ – školní asistentka po dobu jednoho roku;
-          sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
           prostřednictvím vzájemných návštěv;
-          prevenci logopedických vad a problémů
           komunikačních schopností u dětí v MŠ.
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání
včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Tento projekt je spolufinancován EU.
 

Poděkování všem rodičům i prarodičům, kteří se aktivně zapojují do dění naší školky.

Děkujeme všem, kteří nám pomahají se sběrem papíru, víček a vybitých baterií.


Kontakt

Mgr. et Bc. Irena Kolaříková

Těchlovice 37

412558657


Novinky

Informace pro návštěvníky

05.12.2013 11:11
Informujte Vaše návštěvníky co možná nejčastěji o novinkách a akcích na Vašem webu. Aby se...

—————

Webová prezentace byla spuštěna

05.12.2013 11:10
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou...

—————