Jídelníček najdete    - ZDE

Stravné se platí do 1. dne následujícího měsíce.

Od 1.1. 2018 je stravné následující:
Děti s polodenní docházkou 24,- Kč
Děti s celodenní docházkou 30,- Kč
Děti s odkladem školní docházky                                            
– polodenní docházka 27,- Kč                                                     Děti s odkladem školní docházky                                            - celodenní docházka 33,- Kč.