Kalendář akcí

 

Září 2019

- adaptace nově přijatých dětí

- 4.9. 2018 Rodičovská schůzka

- 18.9. 2019 Sprotovníden s fotbalisty aneb Můj první gól 

                  - děti v tetno den přijdou ve sprtovním oblečení  

                  -  akce bude probíhat na fotbalovém hřišti ve  Velkém Březně

 

Říjen 2019

- sběr kaštanů

- návštěva místní knihovny

- Vítání občánků - vystoupení dětí 

- výstava draků v MŠ, práce rodičů s dětmi

 

Listopad 2019

- krmení  lesních zvířátek

- Vánoční focení (dobrovolné),

- ocenění za domácí výtvor  (výroba draka ve spolupráci s rodiči)

 

Prosinec 2019

- Vánoční vystoupení, dílničky pro rodiče s dětmi, rozsvícení vánočního stromu

- Pekelné dílničky v DDM Děčín, vybíráme 80,- Kč, vyrobený dáreček si přivezou domů

- 5.12. 2018 Anděl a Mikuláš v MŠ

- krmení lesních zvířátek

- pečení rohlíčků, zdobení perníčků

- 18.12. 2018 "Nadílka od Ježíška"

 

Leden 2020

- krmení lsení zvěře

 hrátky na sněhu

- stavění sněhuláků

 

Únor 2020

- 13.2. 2019  Karnevalový den - děti si do MŠ mohou přinést masku, 

                   - každá maska bude odměněna, po celý den na děti čekají soutěže, tanec a odměny...

 

Březen 2020

- 19.3. 2019 divadlo s Cepíkem na téma: Pitný režim

- 25.3. 2019 Zábavný program s ukázkou výcviku australského ovčáka

- návštěva knihovny

 

 

Duben 2020

- Barevný týden - oslava Velikonoc

- 9.4. 2019 náuvštěva Muzea + pohádka: Perníková chaloupka

- 17.4. 2019 vyšteření zraku (pouze zájemci)

- 24.4. 2019 Dopravní den v Děčíně

- 30.4. 2019 Čarodějnický den - děti si do MŠ mohou přinést masku čarodějnice (čaroděje) + předměty  s kouzlením spojené

 

Květen 2020

-  fotografování v MŠ (společné + individuální)

-  sportovní olympiáda v Děčíně, předškoláci

-   zápis do MŠ

 

Červen 2020

- společná oslava Dne dětí v MŠ

-  školní výlet 

-  Zahradní slavnost - rozloučení se školáky

__________________________________________________________________________________________________________________