Kalendář akcí

 

Květen 2019

-  fotografování v MŠ (společné + individuální)

-  14.5. 2019 sportovní olympiáda v Děčíně, předškoláci

-  15.5. 2019 zápis do MŠ

- 22.5. 2019 návštěva Domu seniorů ve Velkém Březně-

- 30.5. 2019 Sférické kino

 

Červen 2019

- společná oslava Dne dětí v MŠ

-13.6. 2019  školní výlet - Indiánská vesnička 

- 20.6. 2019 Zahradní slavnost - rozloučení se školáky

 

____________________________________________________________________________________

Září 2018

- adaptace nově přijatých dětí

- 5.9. 2018 Rodičovská schůzka

- 7.9. Sprotovníden s fotbalisty aneb Můj první gól 

         - děti v tetno den přijdou ve sprtovním oblečení  

         -  akce bude probíhat na fotbalovém hřišti ve  Velkém Březně

- 19.9. 2018 návštěva místní knihovny v Těchlovících

 

Říjen 2018

- sběr kaštanů

- návštěva místní knihovny

- výstava draků v MŠ, práce rodičů s dětmi

 

Listopad 2018

- krmení  lesních zvířátek

- 8.11. 2018 divadelní představení s Cepíkem, vybíráme 50,- Kč 

- 13.11. 2018 Vánoční focení (dobrovolné),

- 16.11. 2018 - ocenění za domácí výtvor  (výroba draka ve spolupráci s rodiči)

 

Prosinec 2018

- 1.12. 2018 Vánoční vystoupení, dílničky pro rodiče s dětmi, rozsvícení vánočního stromu

- 3.12. Pekelné dílničky v DDM Děčín, vybíráme 80,- Kč, vyrobený dáreček si přivezou domů

- 5.12. 2018 Anděl a Mikuláš v MŠ

- krmení lesních zvířátek

- 11.12. 2018 pečení rohlíčků, zdobení perníčků

- 19.12. 2018 "Nadílka od Ježíška"

 

Leden 2019

- krmení lsení zvěře

- 17.1. 2019 divadlo pro děti: Příběh dvou myšek a jednoho cukráře (návštěva Děčínckého muzea + výroba čokolády)

- hrátky na sněhu

- stavění sněhuláků

- plavání

 

Únor 2019

- 13.2. 2019  Karnevalový den - děti si do MŠ mohou přinést masku, 

                   - každá maska bude odměněna, po celý den na děti čekají soutěže, tanec a odměny...

- plavání

 

Březen 2019

- 19.3. 2019 divadlo s Cepíkem na téma: Pitný režim

- 25.3. 2019 Zábavný program s ukázkou výcviku australského ovčáka

- návštěva knihovny

- plavání

 

Duben 2019

- Barevný týden - oslava Velikonoc

- 9.4. 2019 náuvštěva Muzea + pohádka: Perníková chaloupka

- 17.4. 2019 vyšteření zraku (pouze zájemci)

- 24.4. 2019 Dopravní den v Děčíně

- 30.4. 2019 Čarodějnický den - děti si do MŠ mohou přinést masku čarodějnice (čaroděje) + předměty  s kouzlením spojené