Organizace dne v MŠ

6.00 - 8.00 - příchod dětí, spontánní hry, individuální přístup k dětem
8.00 - 8.45 - komunikativní kruh, spontánní a řízené činnosti - individuální, frontální i skupinové vzdělávání
8.45 - 9.15 - hygiena, svačina 
9.15 - 9.45 - vzdělávání předškolních dětí, spontánní a řízené činnosti
9.45 - 11.15 - hygiena, pobyt venku
11.30 - 12. 00 - oběd
12.15 - 13.30 - odpočinek na lehátků, klidová činnost
13.30 - 14.00 - chvilka nad knihou
14.00 - 16.00 - svačina, spontánní hry, odchod domů
 
V průběhu celého dne mají děti zajištěn pitný režim.
Spontánní a řízené činnosti jsou  během dne  vyvážené.