Řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny

1. Vnitřní řád školní jídelny je součástí organizačního řádu školy.

2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny v časech:

    - přesnídávka od 8.30h do 9.15h,

    - oběd od 11.30 do 12.15.

    - výdej oběda cizím strávníkům od 10.45 do 11.20h.

3. Dohled nad dětmi ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy.

4. Dohlížející pracovníci

    - vydávají pokyny k zajištění kázně dětí a dbají na dodržování hygienických a
       kulturních stravovacích návyků,

    - sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť, vzhled
       množství soli a koření,…), v případě pochybností může požádat pracovníky
       stravovacího zařízení o degustační porci a připomínky oznámit ředitelce MŠ.

    - sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje
       stravy upozorní ředitelku MŠ, která s vedoucí stravovacího zařízení projedná
       nápravu,

      - sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího   
        zařízení – pracovní pláště a jejich čistota, pokrývky hlavy, rukavice, apod.,

    - zamezují vstupu rodičů do jídelny,

    - sledují dodržování jídelníčku,

    - sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců,

    - regulují osvětlení a větrání,

    - sledují odevzdávání nádobí strávníky.

5.  Běžný úklid během provozní doby zajišťuje v jídelně pracovnice školní kuchyně,
     včetně stolů a podlahy znečištěným jídlem.

6. Ředitelka školy na rodičovských schůzkách informuje rodiče o  způsobu
    přihlašování a odhlašování ke stravování, výdeji jídla, výdeji jídla při onemocnění
    dětí, způsob placení. Pokyny jsou trvale vyvěšeny v šatně MŠ.

7. Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně a v šatně MŠ
    na období jednoho týdne předem.

8. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Děti nesmí být
    nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je
    určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Jídlo by mělo
    být upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny – jogurty, tvarohové
    krémy, pudinky, apod. nemají být v balení z obchodu, ale vydávány v miskách.

 

Upraven: 1.10. 2016                                                  Mgr. et Bc. Irena Kolaříková

                                                                                       ředitelka MŠ