Ředitelka mateřské školy Těchlovice

stanovuje

(podle § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Z Á P I S

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V TĚCHLOVICÍCH

Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní

 rok 2018 / 2019 je stanoven na den:

15. května (úterý) 2018 od 9.30 – 12.00 hodin

Zápis dětí bude v mateřské škole Těchlovice.

Do mateřské školy se přijímají děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, podle předem stanovených kritérií ředitelkou školy.

Rodiče (zákonní zástupci), kteří přijdou s dětmi k zápisu, s sebou přinesou:

-  občanský průkaz

- vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podepsanou oběma   

   rodiči

- rodný list dítěte

- cizinci předloží potvrzení o povolení k trvalému pobytu na dobu

   delší než 90 dnů

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je dostupná v elektronické podobě na:  www.mstechlovice.cz. nebo si ji mohou rodiče vyzvednout osobně přímo v mateřské škole, popřípadě na recepci Magistrátu města Děčína  a na odboru školství a kultury.

Upozornění pro rodiče:

Podaná žádost musí být podepsána oběma rodiči (zákonnými zástupci) dítěte.

 

                                                                                 Ředitelka mateřské školy Těchlovice

                                                                                              Mgr. Irena Kolaříková

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ: Žádost o přijetí                                                                     Evidenční list                                                                         Dohoda o docházce                                                               Povolení ke zpracování a evidenci osobních údajů